“Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyűek!”
Lao-ce

online teszt megrendelése
(csak "Ügyfél"-ként)
használja a díjkedvezményt

Kivonat

 • a koncentrációt mérő tesztek teljesítmény tesztek közé tartoznak, ahol monoton, ismétlődő feladatok segítségével nézik a figyelemkoncentráció szintjét
 • ehhez olyan jellemzőket mérnek, mint a sebesség és a pontosság, s ebből következtetnek a koncentrációs teljesítményre
 • a teszt általában nyomtatott kivitelben létezik - de mi elkészítettük az online változatát
 • illetve a hagyományos kézi értékeléshez készítettünk egy értékelő programot olyan cégeknek, akik nagy számban maguk végzik a teszt felvételeztetését, s mely program kiküszöböli a kézi értékelés hiányosságait (gyorsabb, csökkenti a hibázás lehetőségét, részletesebb)

Részletes tájékoztató


Oldaltartalom

A koncentrációról általában:     oldaltartalomhoz      elejére

A koncentrációs képesség a figyelem koncentrációját jelenti, s a jó koncentráció bizonyos munkakörök esetében nélkülözhetetlen, hiánya súlyos problémákat (akár katasztrófákat) okozhat (pilóták, búvárok, sofőrök stb.), de vannak más olyan munkakörök, ahol egyszerűen a munka rovására megy, ha nem megfelelő a koncentráció. 

Ilyen munkakörök pl. a

 • gyártószalag melletti munkakörök
 • a minőségbiztosítás
 • könyvelők, adótanácsadók stb.

A koncentrációs teljesítmény tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatók. Az eltérések több tényező együttes hatásának következményei, azaz, a koncentrációt jelentősen befolyásoló tényezők a

 • biológiai sajátosságok
 • szokások
 • személyiségbeli jellemzők
 • fáradtság
 • stressz
 • drogok és alkohol

Tesztek története:       oldaltartalomhoz      elejére

Természetesen a koncentrációs teszt is a pszichológia fejlődésével együtt alakult ki.

A koncentrációt mérő tesztek legtöbbje egy olyan teszt, ahol adott idő alatt sok, egymáshoz hasonló jel vagy jelkombináció közül kell megtalálni és kiválasztani egy vagy több meghatározott jelet vagy jelkombinációt, s mindezt a lehető leggyorsabban, s a lehető legpontosabban.

Első ilyen típusú jelentős tesztet Henri Pieron, francia pszichológus fejlesztette ki (ezt a tesztet ma is használják), ahol kis vonalkákkal "díszített" négyzetek közül kellett adott idő alatt megtalálni egy megadott típust (lsd. 1. ábrát).

1. ábra

Ugyanezen elv alapján működnek a később kifejlesztett tesztek is, ahol pl. hasonló betűk halmazából (pl. ilyen hasonló betű a p, b, q, d betű /2. ábra/) kell kiválasztani a meghatározottat, vagy ezeknek (nehezítésként) még valamilyen vonalkákkal jelölt változataiból kell kiválasztani a megadottakat.


2. ábra

S mivel a koncentrációt mérő tesztnél nagyon bonyolult tesztekre nem kell számítani, hiszen "csak" azt kell megnézni, hogy milyen sebességgel, s e mellett milyen pontossággal teljesít valaki, ezek a tesztek nagyon sokat nem változtak az idők folyamán.

Amit mi használunk:       oldaltartalomhoz      elejére

Az általunk használt teszt is a fenti elvek alapján működik, s a Bourdon tesztnek megfelelő anyagot használunk - némi fejlesztéssel, hiszen az eredeti teszteket kézzel történő kiértékelésre készítették, így a teszt kialakításánál figyelembe kellett venni a racionalitást - azaz, a teszt kiértékelése nem tarthatott tovább, mint maga a teszt, illetve nyilván nem az értékelő figyelmét akarják vizsgálni azzal, hogy bonyolult és hosszadalmas eljárással kell értékelni. Ez viszont "áldozatokkal" járt - egyszerűsíteni, szükíteni kellett a kézi értékelés lehetőségeit.

A teszt lehetőségeit figyelembe véve megoldottuk a teszt programmal történő értékelését, valamint az online kitöltést, ami lehetőséget teremtett arra is, hogy jóval több adatot tudjunk vizsgálni - pl. a figyelem ingadozását a teszten belül stb. - illetve tágabb határokkal tudjunk dolgozni az életkori sajátosságok tekintetében (az eredeti tesztben csak három felnőtt korosztályt különböztettek meg, durván a 20 év alattiakat, a 20-40 éveseket, s a 40 év fölöttieket).

Papír, vagy online:       oldaltartalomhoz      elejére

A koncentrációs tesztet tehát lehet papír-ceruza módszerrel, s online módszerrel is felvetetni, de a módszer kiválasztásánál érdemes néhány sajátosságot figyelembe venni.

A legfontosabb, hogy az online kitöltéshez megfelelő számítógépes gyakorlat szükséges, hiszen a válaszok bejelölését az egér segítségével végzi a tesztet kitöltő személy,s ha valakinek nincs ilyen gyakorlata (az egér mozgatása finommotorikus mozgás), a teszt eredménye aligha lesz pontos és használható.

Pontosan ezért azokban az esetekben, amikor a vizsgált személy nem rendelkezik ilyen gyakorlattal, akkor mindenképpen a papír-ceruza módszert javasoljuk.

Amennyiben egy cég nagy létszámban és rendszeresen kívánja felvetetni a koncentrációt mérő tesztet, megrendelheti cégünktől azt a kiértékelést segítő programot, mely töredékére csökkenti a kiértékelés időtartamát, a tévesztés lehetőségét, illetve a kiértékelésre fordított energiát. Ezzel kapcsolatosan, ha ez érdekli Önt, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Értékelő program és eredmények:       oldaltartalomhoz      elejére

A piacon hagyományosan fellelhető koncentrációs tesztek szinte mindegyike papír-ceruza teszt, s alapvetően három jellemzőt vizsgál - a pontosságot, a sebességet, s az ezekből számított koncentrációs teljesítményt. A kézi értékelésnél ettől több adatot nem is nagyon lehet kinyerni belőle.

A hagyományos tesztek könnyebb kezelhetősége érdekében készítettünk egy értékelő programot, mely program segítéségével jóval részletesebb képet (több adatot) kaphatunk a tesztből, mint pl. a kitöltés módját,  hozzáállást, esetleges zavaró tényezők megjelenését, fáradást, teljesítmény ingadozást stb.

A program a következő előnyöket biztosítja a kézi értékeléshez képest:

 • jelentősen felgyorsítja a folyamatot (töredékére csökkenti az értékelésre fordított idő)
 • csökkenti a hibázás lehetőségét (a kézi kiértékelés 10-12 lépésben történik, ami növeli a tévesztés lehetőségét - ez a program esetében két lépésre redukálódik)
 • lényegesen több  információt biztosít a kézi értékeléshez képest - grafikonok, viszonyítás lehetősége stb.
 • lehetővé teszi saját adatbázis létrehozását (pl. viszonyításos vizsgálathoz)

A koncentrációt mérő teszt a kifejlesztett értékelő programmal a következő eredményeket adja

 • a vizsgált személy "relatív" eredményét (ez az életkor szerint korrigált eredmény - másként teljesít egy 25 éves, mint egy 50 éves)
 • a vizsgált személy "abszolút" eredményét (ez maga a tényleges eredmény, mert vannak munkakörök, ahol nem a relatív, hanem a tényleges eredmény számít)
 • mind a relatív, mind az abszolút eredmény ábrázolását az eredmény mátrixban (lsd. 3. ábra)
 • a részeredmények alapján számított integrált eredményt
 • a "tesztgrafikont" - a teszt során a pontosság, a sebesség és a koncentrációs teljesítmény ingadozásának grafikus görbéjét (lsd. 4. ábra), s az ezzel kapcsolatos elemzést
 • összehasonlító elemzést - két fő egy mátrixban történő összevetésének lehetőségét
 • az eredmény viszonyítását kiválasztott kontroll csoport átlagához, vagy egy etalon eredményeihez

 

3. ábra
 
oldaltartalomhoz      elejére

4. ábra
  oldaltartalomhoz      elejére


 

Regisztráció ("látogató" vagy "ügyfél")
Online teszteket csak "Ügyfélként" regisztrált parnereink igényelhetnek.

(A regisztrációval kapcsolatos részletes információkat itt tudja elolvasni.)


 

 

Regisztrációról röviden    (oldal elejére)

A honlapunkon kétféle módon lehet regisztrálni.- lehet "Látogató"-ként és gyfél"-ként.

A regisztrációhoz meg kell adnia nevét és e-mail címét, ami után - az e-mail címével való visszaélés elkerülése érdekében - azonnal kap tőlünk egy aktivációs e-mailt, ahol a kapott linkre kattintva kell jóváhagyni és aktiválni a regisztrációját.

Csak ezt követően tud adatokat módosítani, illetve Ügyfélként regisztrálni.

A Látogatói regisztráció

 • révén tudja elérni a weboldal díjmentes szolgáltatási (kalkulátorok), a fórumot, illetve az e-mail képzéseketl.
 • díj és kötelezettség mentes státusz.
 • bármikor megszüntethető

Az Ügyfél regisztráció

 • teszi lehetővé az Interneten (számítógépen) keresztül kitölthető online tesztek közvetlen és kedvezményes elérését
 • a hatályos jogszabályok szerinti szerződéses viszonyt jelent regisztrált személy (természetes vagy jogi személy) és cégünk között
 • természetesen önmagában nem jár semmilyen kötelezettséggel.
 • két lépésben hozható létre
  • a visszaélések elkerülése érdekében először regisztrálnia kell "Látogató"-ként
  • az aktiválás után tudja megadni az "Ügyfél" adatait.
 • nem automatikus, hanem a megfelelő ellenőrzést követően a regisztrációt cégünk aktiválja, maximum 1 munkanapon belül.
 • a folyamatban lévő megbízásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítését követően - bármikor megszüntethető.

vissza a regisztrációhoz

Amennyiben bármilyen kérdése, problémája merült fel, vagy "Ügyfél regisztráció" nélkül szeretne kitölteni vagy kitöltetni online teszteket, a "Kapcsolatfelvétel" segítségével közvetlenül tudja azt jelezni felénk.

Kapcsolatfelvétel