Tréning
  "Elmondod és elfelejtem. Megmutatod, talán megjegyzem. Hagyod, hogy csináljam és akkor megértem."
kínai közmondás

online teszt megrendelése
(csak "Ügyfél"-ként)
használja a díjkedvezményt

Kivonat

 • a tréningek gyakorlatiorientált, kiscsoportos képzések, melyek a gyakorlati pszichológia kutatási eredményeit használják olyan területek fejlesztésére, mint
  • az értékesítés (sales tréning)
  • az ügyfélszolgálat (telefonos és személyes)
  • a munkahelyi közösségek erősítése (csapatépítés)
  • a kommunikáció
  • a konfliktuskezelés
  • a tárgyalástechnika
 • a tréningek leggyakoribb időtartama 1-3 nap

Részletes tájékoztató
(Az Önt érdeklő témához
az alábbi linkekre kattintva, vagy az oldalon lefelé haladva jut el)


Oldaltartalom


Általában a tréningekről:       oldaltartalomhoz     elejére

 • tőlünk nyugatra a tréning évtizedek óta jól bevált hatékonyságnövelő eszköz - nálunk ez még csak a multinacionális cégeknél evidencia
 • a tréningek sajátossága, hogy eredményessége, vagy a hiányából fakadó hátrányok, nehezebben mérhetők - az anyagiakon kívül részben ez a magyarázata annak, hogy sok cég nem képezteti munkatársait
 • jellemző sajátosság az is, hogy a tréningeztetés kifejezetten bizalmi kérdés - a megbízónak hinnie kell a trénerben és módszerében
 • s teljesen igaza is van, hiszen a tréningek hatékonysága rendkívüli mértékben függ a tréner személyiségétől (képes-e megnyerni a résztvevőket, megfelelő szakmai felkészültsége van-e, s ezt képes-e átadni stb.)
 • de az elmúlt évtizedek kutatásai alapján tény, hogy a siker legfontosabb tényezője az emberi tényező, ami csak akkor marad versenyképes, ha folyamatosan fejlesztik azt - ezt fogalmazta meg Zig Ziglar, miszerint ...

 "Annál, hogy képzed az embereidet, és azután elvadásszák Tőled őket, csak egy rosszabb történhet - nem képzed őket, és ott maradnak Nálad!"

 • tréning témáját tekintve természetesen sokféle van, de bármiről is szóljon egy tréning, alapvetően mindegyik besorolható a "beiratós", vagy "beiratkozós" kategóriák valamelyikébe.
 • ez azért fontos, mert a "beiratós" tréningek esetében a tréner módszerei, személyisége döntő a képzés  elfogadottsága, ezáltal hatékonysága tekintetében - ugyanis résztvevők nem saját jószántukból vannak ott, ezért nem csak "tanítani" kell őket, hanem kikapcsolódást, feltöltődést, s saját élményt kell biztosítani nekik
 • tréningeken mi nem sablonosítani, nem niformizálni, hanem egyéni módon gondolkodni és cselekedni szeretnénk megtanítani a résztvevőket
 • tréningjeinken a gyakorlati pszichológiai ismeretekre épülnek, s a témakörök közül azokat használjuk, melyek az adott területen a legfontosabbak

Tréningjeink:       oldaltartalomhoz     elejére

 • tréningjeing anyagai modulokból állnak össze, ezért egy tréning az igényektől függően alakítható ki. A képzés formailag a néhány órás előadás sorozattól a több napos gyakorlat orientált tréningeken keresztül választható.
 • az előadások színes, érdekes információkkal, a résztvevők bevonásával sajátíttatják el az új ismereteket, s nagyobb létszám képzésére is alkalmasak. Ebből kifolyólag alapozásra, cégen belüli fejlesztés, változtatás támogatására, motiválás céljából veszik igénybe.
 • a tréningek gyakorlat hangsúlyosak, tehát nem egyszerűen az ismeretek elméleti átadásával foglalkoznak, hanem azok gyakorlatba való átültetésével, új képességek, készségek kialakításával.
 • ebből fakadóan a tréningeket olyan, a hétköznapokban nap mint nap használt, ezért spontán kialakított (tehát általában kevésbé hatékony) készségek fejlesztésére használják, mint az értékesítés, a kommunikáció, a konfliktus kezelés, tárgyalás technika stb.
 • a tréningek során flipchart táblát, magnót, videokamerát, videomagnót, projektort használunk a visszajelzések stb. hatékonyságának fokozására, szükség szerint. A résztvevők munkafüzetet kapnak, melyben az anyagok megtalálhatók, illetve lehetőség nyílik a jegyzetelésre.
 • a képzések eredményeként a résztvevők új képességek és készségek birtokába kerülnek, mely megváltozott viszonyulást és gondolkozást is eredményez. A tapasztalatok alapján minden tréning eredménye az „aha, már értem” érzés. A résztvevők olyan módszereket, tudást kapnak, melyek segítségével jelentősen javulhat önmagukhoz és a környezethez való viszonyuk, a problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük, a stresszkezelő képességük, a kommunikációs képességük.

Tréningek témakörei:       oldaltartalomhoz     elejére

A témakörök egy része pszichológiai, másik része pedig szakmai.

Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb témaköröket, melyeket a különböző tréningeken feldolgozunk.

A pszichológiai témakörök közül néhány fontos:      oldaltartalomhoz     elejére

 • az elme jellemzői, viszonyulás a környezethez, a gondolkozás sajátosságai, ezek hatása magatartásunkra, kapcsolatainkra, következmények az üzleti életben (benyomások, reakciók, automatizmusok …)
 • törvényszerűségek és következményeik - fedő háromszögek, mérleg elv, konfliktus stratégiák, automatizmusok, szokások
 • személyiségünk „rejtett tartalékai”, karakterológia a gyakorlatban
 • személyiség típusok, erősségek, hiányosságok, figyelmet igénylő területek
 • az attitűd, az énkép-énideál-önbizalom kérdései, az „attitűdvesztés” kivédésének lehetőségei
 • siker és kudarc értelmezése, váltás lehetőségei
 • interakciók, s ezek háttere
 • a SZÜ-FE-GYE modell és gyakorlati alkalmazása
 • konfliktus és konfliktus kezelés
 • a motiváció, elméletek és alkalmazásuk
 • a hatékony személyiség jellemzői - saját motivációk, kulcstényezők állapota

A pszichológiai témakörök feldolgozása jelentős mértékben erősíti az attitűdöt, az önbizalmat, mivel értelmezi és megmagyarázza azokat a folyamatokat, melyeket eddig csupán „megéltünk” a különbköző helyzetekben, s melyek gyakran nehezenkezelhetők, érthetetlenek, s sokszor kellemetlenek voltak.

E témakörök feldolgozása után az emberi reakciók értelmezhetők, s hatékonyan kezelhetők, valamint - az új módszerekkel és technikákkal - befolyásolhatók lesznek.

A szakmai témakörök közül néhány fontos:      oldaltartalomhoz     elejére

 • az üzletkötés titkai
 • az értékesítés kulcsterületei – kapcsolatteremtés, szükségletfeltárás, prezentáció, kifogás kezelés, tárgyalás
 • akvizíció lehetőségei, személyes marketing, „hideg” és „meleg” megkeresések szabályai, elvei
 • az ügyfél viszonyulása hozzánk, ügyféltípusok, ügyfélmagatartások – ezek felismerése, kezelése,
 • a „horog” – jellemzői, összeállítása, alkalmazásának szabályai
 • felmerülő kifogások kezelése – „nem érdekel…, már van…, nem akarok…” stb.
 • az "open doors" elv
 • a hatékony kommunikáció kiinduló elemei – aktív figyelem, visszacsatolás, visszajelzés, tükrözés
 • verbális és metakommunikáció, szerepük, hatékony alkalmazás
 • a kérdezés technika helye, a hatékony kérdezés technika
 • a metakommunikáció trükkjei, jelzések és üzenetük, befolyásolás, manipuláció és kivédése, ezek szerepe és jelentősége
 • az értékesítési tárgyalás szakaszai, felépítése
 • értékesítés telefonon keresztül
 • a telefonos kommunikáció szabályai, hatékony telefonos kommunikáció
 • a bizalom szerep, a bizalom megszerzésének alapelvei, módszerei
 • az időgazdálkodás alapjai
 • személyes fejlesztési tervek, személyes fejlődés lehetőségei
 • stressz helyzetek, kezelésük
 • az eredményesség kontrollja

oldaltartalomhoz     elejére


Regisztráció ("látogató" vagy "ügyfél")
Online teszteket csak "Ügyfélként" regisztrált parnereink igényelhetnek.

(A regisztrációval kapcsolatos részletes információkat itt tudja elolvasni.)


 

 

Regisztrációról röviden    (oldal elejére)

A honlapunkon kétféle módon lehet regisztrálni.- lehet "Látogató"-ként és gyfél"-ként.

A regisztrációhoz meg kell adnia nevét és e-mail címét, ami után - az e-mail címével való visszaélés elkerülése érdekében - azonnal kap tőlünk egy aktivációs e-mailt, ahol a kapott linkre kattintva kell jóváhagyni és aktiválni a regisztrációját.

Csak ezt követően tud adatokat módosítani, illetve Ügyfélként regisztrálni.

A Látogatói regisztráció

 • révén tudja elérni a weboldal díjmentes szolgáltatási (kalkulátorok), a fórumot, illetve az e-mail képzéseketl.
 • díj és kötelezettség mentes státusz.
 • bármikor megszüntethető

Az Ügyfél regisztráció

 • teszi lehetővé az Interneten (számítógépen) keresztül kitölthető online tesztek közvetlen és kedvezményes elérését
 • a hatályos jogszabályok szerinti szerződéses viszonyt jelent regisztrált személy (természetes vagy jogi személy) és cégünk között
 • természetesen önmagában nem jár semmilyen kötelezettséggel.
 • két lépésben hozható létre
  • a visszaélések elkerülése érdekében először regisztrálnia kell "Látogató"-ként
  • az aktiválás után tudja megadni az "Ügyfél" adatait.
 • nem automatikus, hanem a megfelelő ellenőrzést követően a regisztrációt cégünk aktiválja, maximum 1 munkanapon belül.
 • a folyamatban lévő megbízásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítését követően - bármikor megszüntethető.

vissza a regisztrációhoz

Amennyiben bármilyen kérdése, problémája merült fel, vagy "Ügyfél regisztráció" nélkül szeretne kitölteni vagy kitöltetni online teszteket, a "Kapcsolatfelvétel" segítségével közvetlenül tudja azt jelezni felénk.

Kapcsolatfelvétel